345

preciso
eucalipto
empírico
pleuresía
filosofía
cutícula
nimio
como
cacarear
miope

—Jessica Alcocer
Lima, Perú