362

irrefrenable
translúcido
latente
eco
luminiscencia
síntoma
difuso
grieta
derrame
inconmensurable

—Diego
Cádiz, España